• post image

    เตรียมตัวก่อนมีเว็บไซต์

    วิธีการเตรียมตัว สร้างเว็บไซต์ ใช้เครื่องมือ กับ ทักษะอะไรบ้าง ? เกริ่นนำในบทแรก ในบทความนี้จะสร้างความรู้พื้นฐานเบื้องต้นให้แก่ผู้ที่อยากสร้างเว็บไซต์เอง แต่ยังไม่รู้ขั้นตอนว่าจะ ทำweb ทั้งทีต้องม...