• post image

    การตัดสินใจตรงทางแยก

    เคยไหมครับเวลาขับรถในเส้นทางที่เราไม่เคยไปหรือยังไม่คุ้นเท่าไหร่ แล้วต้องเจอทางแยกซ้ายขวาให้ตัดสินใจในเวลาอันใกล้ คือถ้าเราเปิด Google Maps ขึ้นมาดูทางไปด้วยก็อาจจะไม่ล่กลั่กเท่าไหร่ แต่ถ้าไม่มีตัว...