• post image

    ความทะเยอทะยาน

    เมื่อคุณเริ่มตัดทุกอย่างเพื่อมุ่งไปข้างหน้าตามเป้าหมายที่หวังไว้ แต่คุณยังมีความรู้สึกนึกคิดอยู่เสมอว่าสิ่งที่ทำอยู่นี่มันคุ้มไหม คุ้มกันกับการสูญเสียอะไรระหว่างทางเพื่อเข้าใกล้ความรู้สึกสำเร็จที่จ...