• post image

    วิธีสร้าง ตาราง Table ด้วยภาษา HTML

    สร้างตารางโดยเขียน Code เอง จริงๆแล้วหากเราใช้โปรแกรม Dreamweaver ในการสร้างเว็บไซต์ โปรแกรมจะมีเมนูสร้างตารางมาให้เราเสร็จสรรพ์ แต่ถ้าถามว่าหากต้องการสร้าง table จากการเขียน code เอง ทำได้ไหม .. บ...