• post image

    ปี 2020 – คนไทยจ่ายเงินซื้อของออนไลน์ด้วยวิธีไหน?

    บทความก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรื่อง คนไทยกลับมาใช้งานเว็บไซต์ผ่านคอมพิวเตอร์มากกว่ามือถือและแท็บเล็ต ในบทความ 2020 ปีที่คนจะกลับมาใช้คอมเข้าเว็บมากขึ้นกว่ามือถือ? คิดว่าหลายคนที่อยากจะมีเว็บไซต์ หรือม...