• post image

    สัมผัสกลิ่นไอเค็ม ที่ ระยอง..ฮิ

    เลิกคิดโปรแกรมมากมาย แล้วไปกับทัวร์บ้าง แน่นอนเวลาไปไหนต่อไหนผมก็มักจะจัดโปรแกรมเอง จัดเวลาที่เหมาะสมแล้วก็สถานที่ที่จะไปเอง แล้วก็ลงมือขับรถตะลอนๆไปโดยไม่คิดเผื่อไว้ว่าถ้าหลงจะเป็นยังไง ไหนๆก็ไหน...