Light mode Dark mode

Jir4yu.me

ความรู้สึก.. ที่ตอนไหนๆก็(ไม่)เหมือนกัน

https://www.jir4yu.me/2011/%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87-turn-it-up-%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b8%81-%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a5/

นั่ง – Turn it up ลุก – ตลาดจตุจักรกลางคืน

ที่ขึ้นหัวเรื่องว่า นั่ง - Turn it up ลุก - ตลาดจตุจักรกลางคืน เรื่องมันมีอยู่ว่า วันศุกร์ที่ผ่านมาออกไปหาร้านนั่งกินเล่นแถวๆรามอินทรา ด้วยความที่ว่า ออกจากบ้านค่อนข้างดึก และไม่ได้จองโต๊ะร้านไหนไว...

อ่านต่อ
 
 
loading, please wait..

loading, please wait..