• post image

    ค่าความจริง

    เหตุผล หรือจะสู้ ความรู้สึก ? ในสมัยผมเป็นเด็ก ผมเฝ้าบอกตัวเองอยู่เสมอๆ ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับตัวผมเองคือ ความรู้สึก โดยที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม ผมมักจะเห็นมันและให้ความสำคัญกับมันมาก่อนเรื่องอ...