Light mode Dark mode

Jir4yu.me

ความรู้สึก.. ที่ตอนไหนๆก็(ไม่)เหมือนกัน

https://www.jir4yu.me/2013/%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%87/

ค่าความจริง

เหตุผล หรือจะสู้ ความรู้สึก ? ในสมัยผมเป็นเด็ก ผมเฝ้าบอกตัวเองอยู่เสมอๆ ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับตัวผมเองคือ ความรู้สึก โดยที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม ผมมักจะเห็นมันและให้ความสำคัญกับมันมาก่อนเรื่องอ...

อ่านต่อ
 
 
loading, please wait..

loading, please wait..