Light mode Dark mode

Jir4yu.me

ความรู้สึก.. ที่ตอนไหนๆก็(ไม่)เหมือนกัน

https://www.jir4yu.me/2011/%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%8d-%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a7/

เงินไม่สำคัญ . สำคัญที่วิธีคิด

เย็นๆของวันที่ผ่านๆมา ได้มีโอกาสไปหาหนังสืออ่านเล่นใน B2S ด้วยความบังเอิญ เดินหยิบหนังสือหมวดกราฟฟิค - คอมพ์มาอ่านปกติ เหลือบไปเห็นหนังสือเล่มนึงที่ไม่คิดว่าจะเจอที่หมวดนี้ ..หนังสือเล่มนี้...

อ่านต่อ
 
 
loading, please wait..

loading, please wait..