Light mode Dark mode

Jir4yu.me

ความรู้สึก.. ที่ตอนไหนๆก็(ไม่)เหมือนกัน

https://www.jir4yu.me/2011/%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88-%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88/

คิดการใหญ่ อย่าสนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆ ?

คิดการใหญ่ อย่าสนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆ .. จริงหรือที่เขาว่ากันต่อๆมาคิดในแง่คนธรรมดาคนนึงที่อาจจะโง่หน่อยๆ ถ้าไม่สนใจเรื่องเล็กๆ มันก็เก็บรายละเอียดได้ไม่ถี่ถ้วนหน่ะสิ ? คนอื่นอาจจะไม่ได้คิดแบบนี้...

อ่านต่อ
 
 
loading, please wait..

loading, please wait..