Light mode Dark mode

Jir4yu.me

ความรู้สึก.. ที่ตอนไหนๆก็(ไม่)เหมือนกัน

https://www.jir4yu.me/2013/%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%b2-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87/

กลั่นกรอง หลับตา ความเป็นจริง

หากความคิดคนเปรียบได้กับพื้นผิวน้ำ.. ยิ่งกวน ยิ่งคน ก็ยิ่งไม่หนิ่ง ก็ยิ่งขุ่น แต่สุดท้ายมันก็จะกลับมานิ่งเหมือนเดิม เรานั้นรู้ตัวเองเสมอมา ว่าให้พยายามไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆที่คอยรบกวนจิตใจ เรื่อง...

อ่านต่อ
https://www.jir4yu.me/2013/%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%87/

ค่าความจริง

เหตุผล หรือจะสู้ ความรู้สึก ? ในสมัยผมเป็นเด็ก ผมเฝ้าบอกตัวเองอยู่เสมอๆ ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับตัวผมเองคือ ความรู้สึก โดยที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม ผมมักจะเห็นมันและให้ความสำคัญกับมันมาก่อนเรื่องอ...

อ่านต่อ
 
 
loading, please wait..

loading, please wait..