• post image

    กลั่นกรอง หลับตา ความเป็นจริง

    หากความคิดคนเปรียบได้กับพื้นผิวน้ำ.. ยิ่งกวน ยิ่งคน ก็ยิ่งไม่หนิ่ง ก็ยิ่งขุ่น แต่สุดท้ายมันก็จะกลับมานิ่งเหมือนเดิม เรานั้นรู้ตัวเองเสมอมา ว่าให้พยายามไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆที่คอยรบกวนจิตใจ เรื่อง...

  • post image

    ค่าความจริง

    เหตุผล หรือจะสู้ ความรู้สึก ? ในสมัยผมเป็นเด็ก ผมเฝ้าบอกตัวเองอยู่เสมอๆ ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับตัวผมเองคือ ความรู้สึก โดยที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม ผมมักจะเห็นมันและให้ความสำคัญกับมันมาก่อนเรื่องอ...