Light mode Dark mode

Jir4yu.me

ความรู้สึก.. ที่ตอนไหนๆก็(ไม่)เหมือนกัน

https://www.jir4yu.me/2013/%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%a3-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%89%e0%b8%b1%e0%b8%99/

หนังสือ ตัวอักษร.. ของฉัน

เคยคิด.. เคยคิดว่าจะเขียนหนังสือ ยอมรับว่าไม่ได้มาเขียนบล็อกนานพอสมควร เหมือนจะห่างๆไป ไม่เหมือนแต่ก่อน.. ผมไม่ได้หายไปไหนครับ อยากจะหาแรงบันดาลใจตามบทความที่แล้ว(แรงบันดาลใจ .. อยู่ที่ไหน) ประกอบ...

อ่านต่อ
 
 
loading, please wait..

loading, please wait..