• post image

    ความสุข.. สังเคราะห์

    เมื่อคนเราเริ่มรู้สึกว่าความสุขนั้นหายาก คนเราอาจจะมีบางเวลาที่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีความสุขอยู่ช่วงนึงครับ อาจจะเป็นเพราะความเหน็ดเหนื่อย ความสูญเสีย หรือจำใจกัดฟันฝืนอยู่กับเรื่องใดเรื่อง...