• post image

    ความบังเอิญ

    บังเอิญที่(ต้อง)รู้ บังเอิญที่(ต้อง)เห็น คุณผู้อ่านทุกท่านเคยเกลียดความบังเอิญบ้างไหมครับ.. บังเอิญที่ต้องรู้อะไรหลายต่อหลายอย่าง ทั้งๆที่บางที เราก็ไม่ได้พร้อมจะรับรู้สิ่งนั้นเสียเท่าไหร่ เพราะยิ...