• post image

    ความจริงใจ ในคำพูด

    ถ้าคนเรารู้ว่าคำที่พูดออกมาจากปากคนด้วยกัน เป็นคำที่จริงใจ หรือ เสแสร้งพูดออกมาก็คงจะดีไม่น้อย .. เพราะในคำพูดแต่ละคำ มันไม่ได้สื่อความรู้สึกลึกๆของจิตใจได้ ถึงแม้บางทีจะรู้ว่าคำพูดบางคำ แสดงถึง...