Light mode Dark mode

Jir4yu.me

ความรู้สึก.. ที่ตอนไหนๆก็(ไม่)เหมือนกัน

https://www.jir4yu.me/2017/%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2/

ขายโดเมนแบบปลอดภัยด้วย Escrow.com

ใช้คนกลาง.. ก็ปลอดภัยทั้งคนซื้อ - คนขาย ช่วงนี้หาเวลามาเขียนบล็อกยากมาก ไหนช่วงเช้าบ่ายจะออกไปอยู่ออฟฟิศลูกค้าบ้าง หาที่เขียนโค้ดทำงานบ้าง เย็นก็ต้องไปเรียนโทต่อ อะไรที่ค้างไว้ก็เพิ่มพูนมากขึ้นเรื...

อ่านต่อ
 
 
loading, please wait..

loading, please wait..