• post image

    ไปสรรพากรบ่อยไปมั้ย?

    จากแค่ต้นปี ถึงประมาณปลายเดือน 3 ปีนี้ผมแวะไปสรรพากรมาร่วมๆ เกือบ 10 ครั้งเห็นจะได้ คือผมเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องมีเรื่องให้แวะเวียนไปบ่อยขนาดนั้น จุดเริ่มต้นมันอยู่ที่เมื่อช่วงประมาณต้นปี ผม...