Light mode Dark mode

Jir4yu.me

ความรู้สึก.. ที่ตอนไหนๆก็(ไม่)เหมือนกัน

https://www.jir4yu.me/2013/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3/

กรุงเทพมหานคร

เมืองหลวงที่น่าอยู่.. สำหรับฉัน ? บ้านผมไม่ได้อยู่จังหวัดกรุงเทพฯ แต่ด้วยความที่ว่าชีวิตประจำวันของผมนั้นข้องเกี่ยวกับมหานครแห่งนี้อยู่ทุกวัน เพราะฉะนั้นกรุงเทพฯ เปลี่ยนไปยังไง จะมากจะน้อย ชีวิตปร...

อ่านต่อ
 
 
loading, please wait..

loading, please wait..