• post image

    กรุงเทพมหานคร

    เมืองหลวงที่น่าอยู่.. สำหรับฉัน ? บ้านผมไม่ได้อยู่จังหวัดกรุงเทพฯ แต่ด้วยความที่ว่าชีวิตประจำวันของผมนั้นข้องเกี่ยวกับมหานครแห่งนี้อยู่ทุกวัน เพราะฉะนั้นกรุงเทพฯ เปลี่ยนไปยังไง จะมากจะน้อย ชีวิตปร...