• post image

  คลื่นกระทบฝั่ง

  ความรู้สึกก็เหมือนคลื่น บางครั้งต่อให้รู้สึกมากมายแค่ไหน.. ไม่นานก็สลายไป

 • post image

  ความมั่นใจ

  การมีความมั่นใจเป็นเรื่องที่ดี.. แต่บางทีก็ต้องแยกให้ออกว่าไม่ใช่หลงตัวเอง

 • post image

  ถูกหรือผิด TrueFalse

  สิ่งที่เราคิดว่าถูกในช่วงเวลาหนึ่ง อาจจะเป็นสิ่งที่เราคิดผิด.. ในช่วงเวลาต่อมา

 • post image

  วัตถุ (Object)

  วัตถุใดๆ..ย่อมมีแรงต้าน-แรงส่ง การผลักใครสักคนให้ออกห่างไป จึงง่าย.. ง่าย กว่าการเหนี่ยวรั้งใครบางคนเข้ามา