Affection

หากมนุษย์มีความต้องการ

ก็ควรมีความพยายามไปพร้อมๆ กัน

แชร์บทความนี้

    แสดงความเห็นของคุณที่นี่

    กรุณากรอกอีเมล์ของคุณก่อนส่งข้อมูล เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคนมาตอบข้อความของคุณ