ถูกหรือผิด TrueFalse

สิ่งที่เราคิดว่าถูกในช่วงเวลาหนึ่ง อาจจะเป็นสิ่งที่เราคิดผิด.. ในช่วงเวลาต่อมา

แชร์บทความนี้

    แสดงความเห็นของคุณที่นี่

    กรุณากรอกอีเมล์ของคุณก่อนส่งข้อมูล เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคนมาตอบข้อความของคุณ