วันรัฐธรรมนูญ ในมุมมองของฉัน

ตามที่เราได้เรียนกันมาตั้งแต่สมัยเยาว์วัย ถ้าผมจำไม่ผิดก็อยู่ในวิชาสังคมศึกษา จริงๆแล้วผมว่าวันรัฐธรรมนูญนี้เป็นวันที่บ่งบอกอะไรได้หลายต่อหลายอย่างและส่งผลกระทบให้เห็นกับสังคมปัจจุบันเป็นอย่างมากด้วย

เกริ่น ประวัติของวันรัฐธรรมนูญ ก่อนว่า รัฐธรรมนูญ เป็นกฏหมายสูงที่สุดของประเทศ กฏหมายอื่นไม่สามารถขัดแย้งได้ และเป็นกฏหมายที่เกี่ยวกับการปกครองประเทศโดยตรง เริ่มใช้ครั้งแรกที่ปี พศ 2475 จนมาถึงทุกวันนี้ใช้ รัฐธรรมนูญ มาแล้วทั้งสิ้น 18 ฉบับ ทั้งหมดถูกตีความและพิจารณากรองโดย ศาลรัฐธรรมนูญ ถือว่าเป็นข้อมูลอย่างง่ายที่ไม่ต้องเป็นทางการมาก แต่รู้ไว้ก็ดีนะครับ ของแบบนี้

ในฐานะคนรุ่นใหม่ ที่เป็นแค่วัยรุ่นไทยคนหนึ่ง ผมยังเห็นว่า รัฐธรรมนูญ นั้นแสดงให้เห็นว่าประเทศๆนั้นยังมีการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยที่ผมหาข้อมูลมาคือ รัฐธรรมนูญ ตั้งอยู่บนหลักการสามประการ คือ การรับรองสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชน การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ และการเสริมสร้างเสถียรภาพและประสิทธิภาพให้กับรัฐบาล (วิกิพีเดีย)

นั่นทำให้รู้ว่าการเมืองไทยเปลี่ยนไปมากแค่ไหน เสียงของประชาชนคนธรรมดาลดน้อยลง หรือว่า.. นักการเมืองสนใจเสียงของประชาชนน้อยลง ผมพยายามที่จะไม่เขียนพาดพิงการเมืองมากนัก เพราะผมก็ไม่ได้รู้และติดตามการเมืองไทยอะไรเลย แต่ถ้าความเป็นจริง ไม่ต้องเป็นนักการเมือง แค่เป็นคนธรรมดาอย่างเราๆทุกคน หากเพียงมีความละอายใจต่อการทำผิดกฏหมาย และรู้ตัวกันดี ชีวิตการเป็นอยู่ก็อาจจะดีกว่าทุกวันนี้ก็เป็นได้.

 

Jir4yu.

    แสดงความเห็นของคุณที่นี่

    กรุณากรอกอีเมล์ของคุณก่อนส่งข้อมูล เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคนมาตอบข้อความของคุณ